สหรัฐฯเตรียมเสียแชมป์ให้อินเดีย ผุดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใหญ่สุดในโลก

“โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตแซงหน้าโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของโทปาซ โซลาร์ ฟาร์มในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ครองแชมป์อยู่ในปัจจุบันโดยมีกำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ ”

บทความโดย: ฐานเศรษฐกิจ
ประเภทของเนื้อหา: การร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership)

สำนักข่าวอัลจาเซรารายงานว่า อินเดียกำลังมีแผนก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในเมืองกามูติ รัฐทมิฬนาดูร ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 648 เมกะวัตต์ มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง 8 เดือนเท่านั้น

M31321603

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตแซงหน้าโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของโทปาซ โซลาร์ ฟาร์มในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ครองแชมป์อยู่ในปัจจุบันโดยมีกำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ รัฐบาลอินเดียมีนโยบายเพิ่มการพึ่งพาพลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และขณะเดียวกันการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดก็เป็นการบันเทาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ทุรกันดารซึ่งเครือข่ายการส่งกระแสไฟฟ้าของทางการยังเข้าไปไม่ถึงอีกทางหนึ่ง รายงานระบุว่า โรงงานแห่งใหม่ล่าสุดนี้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถสร้างโรงงานเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีระบบทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์โดยอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์อีกด้วยซึ่งจะช่วยรักษาสมรรถนะการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอโดยใช้แรงงานมนุษย์เพียงน้อยนิด

M31321602

โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์กามูติ มีมูลค่าการลงทุน 679 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัท อาดานี พาวเวอร์ ครอบคลุมพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 2.5 ล้านชิ้นในอาณาบริเวณ 1,270 เอเคอร์ เป็นที่คาดหมายว่าหากเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตแล้วจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการสนองความต้องการใช้ให้กับประชาชนจำนวนถึง 150,000 ครัวเรือน

ข่าวระบุว่า อินเดียมีนโยบายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ป้อนความต้องการใช้งานของประชาชนจำนวน 60 ล้านครัวเรือนภายในปีค.ศ. 2022 ขณะเดียวกันรัฐบาลมีเป้าหมายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (ในทุกรูปแบบ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวภาพ) ให้มีสัดส่วนถึง 40% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศภายในปี 2030 หรืออีก 14 ปีข้างหน้า

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ