เทสโก้ โลตัส ทุ่ม 450 ล้าน ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 13 สาขาทั่วไทย ช่วยสิ่งแวดล้อมลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ และประหยัดไฟ 56 ล้านต่อปี 

kong0130

เทสโก้ โลตัส ทุ่ม 450 ล้าน ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร้านค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศรวม 13 แห่ง คาดประหยัดไฟได้ 56 ล้านบาทต่อปี  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ตอกย้ำเจตนารมย์การอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ ตั้งเป้าลด ในปี 2020

tesco-lotus-solar-roof-hi-res-436

               นายเกษมสุข บุญเจริญ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารอสัง หาริมทรัพย์และพลังงาน เทสโก้ โลตัสกล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยตั้งเป้าลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 50 เปอร์เซนต์ในปี 2020 โดยมีโครงการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรีนสโตร์แห่งแรกที่ สาขาพระราม 1 ในปีพ.ศ. 2547 โดยนำพลังงานทดแทนมาใช้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลส์ที่ติดตั้งบนหลังคา ,ปี พ.ศ. 2551 เปิดกรีนสโตร์แห่งที่ 2 สาขา ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยนำพลังงานลมมาใช้ รวมถึงการรีไซเคิลในรูปของไบโอแก๊ส และไบโอดีเซล มาใช้อย่างคุ้มค่า, ปี พ.ศ.2554 เปิด สโตร์ปลอดคาร์บอนสาขาบางพระ จ.ชลบุรี  ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า และชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ ที่เหลือด้วยพลังงานทดแทนที่ได้จากแหล่งผลิตภายในสาขา จนมีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯเที ยบเท่ากับศูนย์,ปี พ.ศ.2558 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส  สาขาถนนนวมินทร์ กรุงเทพ  ได้ลงทุนปรับเปลี่ยนระบบจนได้การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ว่าเป็นสโตร์  “คาร์บอนนูทรัล”หรือเครื่องหมายรับรองการชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์

kong0132

                “ก้าวต่อไปของเทสโก้ โลตัส ในการเป็นผู้นำค้าปลีกสีเขียว คือการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภาย ในสาขาและศูนย์กระจายสินค้า และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ โดยในปี 2559 นี้ ได้มีการลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อติดตั้งแผ่นโซล่าร์บนหลังคาร้านค้าทั้งหมด 8 สาขา และศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 5 สาขา ซึ่งมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าประมา ณ 15ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าสำหรับ กว่า30,000 ครัวเรือน แผ่นโซล่าร์มีพื้นที่รวมทั้งหมด กว่า 65,000ตารางเมตร หรือเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิก 52 สระ สามารถประหยัดไฟได้มากถึง 56 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไ ด้ 7,925 ตันต่อปี”

tesco-lotus-solar-roof-hi-res-436

               สำหรับสาขาที่ได้รับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย สาขา บ้านบึง, อุดรธานี 1, อุดรธานี 2 นาดี,ขอนแก่น 2, ปากช่อง, อรัญประเทศ, ปราจีนบุรี, สระบุรี  และศูนย์กระจายสินค้า 5 แห่งคือ วังน้อย, สามโคก, บางบัวทอง,ลำลูกกา,ขอนแก่น

 กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ สามารถช่วยประหยัดพลังงานให้กับ แต่ละสาขาและศูนย์กระจายสินค้าที่ ติดตั้ง โดยเฉลี่ย 20% โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำ มาใช้เพื่อให้พลังงานในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เป็นต้น

            “เทสโก้ โลตัส มีศักยภาพในการติดตั้งหลังคาโซล่าร์เพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต โดยทั้ง 1,800 สาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั้ง 6 แห่ง มีพื้นที่หลังคารวมกันถึง 1 ล้านตารางเมตร หากติดตั้งหลังคาโซล่าร์เต็มพื้นที่จะสามารถมีกำลังผลิตไฟฟ้าได้ ถึง 150 เมกะวัตต์ แผนการสำหรับปี 2560 คือจะติดตั้งหลังคาโซล่าร์เพิ่มเติม โดยตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไว้ที่ 20เมกะวัตต์ หรือประมาณ 35 สาขาทั่วประเทศ”

ที่มา: บางกอกทูเดย์